Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long (MDR-UUP) được triển khai tại các TP gồm: Cần Thơ, Mỹ Tho, Cao Lãnh, Cà Mau, Rạch Giá và Trà Vinh nhằm mục đích xây dựng nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cải thiện điều kiện sống cho cư dân nghèo đô thị. TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang được thực hiện tại các phường 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, Tân Long và xã Mỹ Phong.

>>> Tham khảo thêm: Chung cư The Golden Palm

Có bốn hợp phần chính: Nâng cấp, mở rộng đường giao thông (hẻm), thoát nước, vệ sinh môi trường, cấp nước tại 17 khu có thu nhập thấp giúp hơn 100.000 người hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp (hợp phần 1); Nâng cấp hạ tầng bên ngoài các khu có thu nhập thấp nhằm đảm bảo tính đồng bộ và kết nối của hệ thống giúp khoảng 100.000 người hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp (hợp phần 2); Xây dựng hai khu tái định cư cho 940 người hưởng lợi trực tiếp (hợp phần 3);Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án cho đơn vị hưởng lợi và người dân trong vùng dự án (hợp phần 4).

>>> Xem thêm: The golden palmTheo Xaluan.