Hãy cho phép chúng tôi giả thiết rằng bây giờ, cũng như trong quá khứ, quyết định phưong châm đầu tư co bản là làm thế nào để phân chia khoản đầu tư giữa tất cả trái phiếu cấp cao (hay những "phương tiện tưong đưong tiền mặt" khác) và một vài cổ phiếu loại DJIA dẫn đầu. Nhà đầu tư nên đi theo đường hướng nào trong điều kiện bây giờ, nếu chúng ta khổng có lý do vững chắc để dự đoán một dộng thái đi lên hoặc đi xuổng đáng kể trong tưong lai gần? >>> thuê nhà chung cư trung hòa nhân chính
trước nhất hãy để chúng tôi chi ra rằng nếu không có sự đổi thay bất lọi nghiêm trọng nào, nhà đầu tư phòng ngự có thể tin vào mức sinh lọi cổ tức 3,5% bây giờ của cổ phiếu của mình và cả miic lên giá làng nhàng hằng năm khoảng 4%.
Chúng tôi sẽ giải thích sau này rằng sự tăng giá dựa chính yếu trên sự tái đầu tư của mọi doanh nghiệp một lượng tưong ứng hàng năm từ lọi nhuận không đưọc phân phối cho cổ đông. Trước khi nộp thuế thì mức sinh lọi kết họp từ mọi loại cổ phiếu của anh ta khi đó tính trung bình sẽ khoảng 7,5% chả hạn, ít hon một tí so vói lãi suất từ các trái khoán cấp cao của anh ta“'. Sau lúc nộp thuế thì mức sinh lọi trung bình của cổ phiếu lúc đó sẽ khoảng 5,3%®. Con số này gần bằng một số gì ta có thể dồn đưọc ngày nay từ những trái khoán tốt miễn thuế vói kỳ hạn làng nhàng.
So vói những kỳ vẳng trong phân tích về năm 1964 của chúng tôi, một vài kỳ vọng này là kém thuận lọi hon nhiều đối vói cổ phiếu so với trái khoán. (Kết luận này được suy ra một cách hiển nhiên từ một điều thực tế cơ bản là hoa lọi trái phiếu đã tăng nhiều hon nhiều hoa lọi cổ phiếu kể từ 1964.)
tags www.cănhộvinhomesnguyễnchíthanh.vn , www.chungcưsunshineyênhòa.vn