Đáng chú ý, tại thời điểm thanh tra gói thầu nhà ở số 3,chủ đầu tư không cung cấp được hồ sơ quản lý chất lượng khảo sát xây dựng công trình; không có nhật ký giám sát của chủ đầu tư. Nhật ký thi công không có danh sách cán bộ giám sát của đơn vị tư vấn giám sát. Không thống kê số lượng máy móc, thiết bị, tình hình nhân lực hàng ngày. Không có biên bản nghiệm thu nhân lực, thiết bị trước lúc thi công. Chủ đầu tư chưa thực hiện công tác bảo trì công trình xây dựng…

>>> Tham khảo thêm Chung cư Nguyễn Tuân

Với những sai sót nêu trên, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm điểm, rút kinh nghiệm về các tồn tại xảy ra tại D.A; nghiêm túc chấp hành các yêu cầu nêu trong kết luận thanh tra.

Sở Xây dựng chỉ đạo các phòng, ban và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân về những tồn tại và sai sót. Kết quả báo cáo bằng văn bản gửi về Thanh tra Bộ Xây dựng.

>>> Tham khảo thêm: golden palm lê văn lương

Đối với các nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo, các tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra các tồn tại và sai sót đối với công tác quản lý chất lượng thi công công trình.Về tài chính, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo Kết luận thanh tra số 310 ngày 6/7/2011 của Thanh tra Bộ Tài chính.

>>> Xem thêm dự án HDI Sunrise


Theo Xaluan.