Thanh Spacing nhúng khoảng cách ngắn trên giàn hỗ trợ tương tự. h linh kiện inox Theo cốt ngắn nút nhúng vị trí khoảng cách để hỗ trợ sân giàn hai lần, cả hai khoảng thời gian. Tường ngã ba nút cần có đầy đủ sức mạnh, sức mạnh của neo bê tông tại không ít hơn 15Mpa. Trụ tường hỗ trợ đường sắt giàn và kéo một đầu cực nên được khoan Φ14 thủng, nhúng trực tiếp vào tay của các thanh thép cây ngắn sau đó uốn cong tiếp xúc với các bộ phận để ngăn chặn pro-lapse.

Gợi ý lắp dựng các ống giàn giáo trong toàn bộ hệ thống

Masonry nên được đặt sang một bên, nơi các lỗ, giàn giáo nêm do đó khi tháo ống giàn giáo và sau đó kết thúc bằng thép uốn cong thẳng, kéo xà ngang và trụ tường đợt nghỉ ngắn đưa ra các thép nhúng. thanh chống xà ngang và trụ tường kéo đầu kia của cực neo bằng ốc vít.Một đường sắt trên hỗ trợ giàn giàn giáo rễ cực Twill phải được kết hợp để ngăn chặn trượt xuống cực.

Hỗ trợ giàn giằng đôi ống lắp ráp bằng thép, thanh bụng nên được đặt theo kích thước cần thiết hỗ trợ giàn, nhưng khoảng cách giữa tất cả các phần không được vượt quá 2,2m. giá cửa nhôm kính cao cấp Cùng với việc xây dựng các giàn hỗ trợ trên các giàn giáo cần được tăng cường, mỗi khoảng cách dọc mỗi 3 bước thiết lập điểm, khoảng khoảng cách ngang từ 3 đến cỡi lên nó.

Thép ống sử dụng ốc vít phải được lựa chọn cẩn thận, nứt, cong, thép thối gỉ, ốc vít phải được loại bỏ.

Một cantilevered ống thép giàn giáo mỗi 50m cung cấp một thiết bị nối đất, chẳng hạn như nguồn gốc say để kháng chuyển thiết bị tiếp đất trên giàn giáo hơn 10Ω, nên tăng cường các thiết bị nối đất. giàn giáo thép cantilevered nên được đặt ở một khoảng cách nhất định làm lệch, lệch nên chấp nhận thanh vòng 6 ~ 8mm, cực nên được kết nối tại lệch trên và dưới, và cao hơn so với cực, mặt đất và làm lệch ứng dụng khác của hàn.