Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đồng ý tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VI, tại tỉnh Hậu Giang năm 2014. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Công tác phía Nam chủ trì phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc, các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng đồng bào Khmer Nam Bộ tổ chức thực hiện.

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ V - 2011 được tổ chức tại An GiangNgày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, tổ chức định kỳ 3 năm/lần, luân phiên tại các địa phương trong khu vực.Năm 2011, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ V đã được tổ chức tại An Giang. Hơn 1.000 diễn viên, vận động viên của 12 tỉnh, thành phố trong khu vực đã tranh tài các môn thể thao, văn hóa, văn nghệ, trưng bày ẩm thực… mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Khmer.Ngày hội diễn ra với mục đích giới thiệu bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer Nam bộ. Bên cạnh đó, còn là dịp để chính quyền, nhân dân và cộng đồng Khmer Nam bộ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc của mình.

Theo Minh Anh (Chinhphu.vn)

Theo dulich.vn