<h4 style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.4em; color: rgb(51, 51, 51); 'Open Sans', Optima, Segoe, 'Segoe UI', Candara, Calibri, Arial, sans-serif; text-align: justify;">
Khai mạc: 18:00, thứ hai 27/10/2014<br style="margin: 0px; padding: 0px;">
Triển lãm: 27/10 – 08/11/2014<br style="margin: 0px; padding: 0px;">
L’Espace</h4>

<em style="margin: 0px; padding: 0px;">Tin từ L’Espace:[/I]

Nhân kỷ niệm 20 năm hoạt động tại Việt Nam, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tổ chức triển lãm ảnh nhằm tôn vinh những dự án tài trợ tại Việt Nam.

Triển lãm được thực hiện từ 20 bức ảnh chọn lọc về phong cảnh đất nước và con người Việt Nam tại những địa phương được thụ hưởng từ các dự án tiêu biểu cho những lĩnh vực hoạt động chính của AFD tại Việt Nam.

AFD là một định chế tài chính công của Cộng hòa Pháp hoạt động hơn 70 năm trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ phát triển bền vững ở các nước thuộc khu vực Nam bán cầu và ở vùng hải ngoại thuộc Pháp.

<address style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Trung Tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace[/B]</address>
<address style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">
24 Tràng Tiền, Hà Nội</address>
<address style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">
Điện thoại: (84-4) 39 36 21 64</address>
<address style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">
info@espace-ccfhanoi.org</address>
<address style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">
www.ifhanoi-lespace.com</address>Theo dulich.vn