Đối với Huế, ăn uống cũng là một loại hình "văn hoá" và chia ẩm thực Huế làm hai hệ, ẩm thực cung đình và ẩm thực dân gian. Thật ra, ẩm thực cung đình cũng là ẩm thực dân gian được nâng cao lên, và đến lượt ẩm thực cung đình ảnh hưởng trở lại làm thay đổi chất lượng của ẩm thực dân gian bởi đầu bếp cung đình cũng là những người khéo tuyển mộ từ dân gian...

<blockquote style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; quotes: none; overflow: hidden; word-wrap: break-word; ">

Tôm rang meTôm rang<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; ">Kỳ lân làm bằng cà rốt[/B]Nem công - chả phượngNem côngCua lộtTôm rimNộmBánh tráng cuốnTôm rangMực tẩm bột chiênNộm tômBánh xu xê<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 16.7999992370605px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Tác giả bài viết: [/B]http://huecuatui.vn

Theo dulich.vn