Cõ lẽ đấu thầu cho sự kiện có lẽ là từ khóa rất quen thuộc với hầu hết một số ai làm trong nghề thực hiện event. Dưới đây là các điều cần lưu ý để tổ chức sựu kiện đấu thầu:


tổ chức sự kiện tổng kết cuối năm1. Chuẩn bị quy trình tổ chức event đấu thầu.

Đây là quy trình thường được bất kỳ tổ chức đại diện nào, tại bất kỳ cấp nào, họ có trách nhiệm chọn thực hiện nào sẽ tổ chức một sự kiện và yêu cầu mỗi thực hiện đối thủ cung cấp thêm đề xuất chi tiết cách tổ chức event. đích đến chính của quá trình đấu thầu là: Đưa ra đề xuất thầu và đệ trình tài liệu cho cơ quan lựa chọn trước ngày yêu cầu. Từ đó các đơn vị tổ chức có thể trả lời các câu hỏi của người lựa chọn.

2. Xây dựng chi tiết kế hoạch event

Điều bạn cần làm là chuẩn bị hồ sơ sự kiện để bạn đọc hồ sơ có thể biết về 5 địa điểm thích hợp thực hiện sự kiện của họ. Hồ sơ cần đưa ra các cơ sở vật chất có sẵn của địa điểm đó. nên có 4 giới thiệu chi tiết khán giả sẽ thích gì, nên gì. Từ đó lồng ghép vào trong hồ sơ địa điểm gợi ý sẽ đáp ứng được 4 gì khán giả mong muốn. Đừng quên 3 địa điểm công cộng, bãi đỗ xe để khán giả có thể dễ dàng tới địa điểm đó, kể cả là người đi bộ, người sử dụng phương tiện cá nhân hay phương tiện công cộng.

Chuẩn bị chương trình event về ngày tháng tổ chức. Hơn nữa hồ sơ event có thể đề xuất một chương trình cạnh tranh về số ngày, số ngày bắt đầu và ngày kết thúc mỗi ngày. Điều chủ yếu là một vài nhà hoạch định chính sách phải biết có thể sử dụng bao nhiêu giờ trong ngày để làm việc hiệu quả. Từ đấy sẽ đưa ra số ngày thi công event đầy cạnh tranh.

tổ chức sự kiện họp mặt cuối nămthực hiện đấu thầu cho sự kiện này cần dự thảo ngân sách chi tiêu có thể có. Việc dự toán rất quan trọng, thể hiện được sự chuyên nghiệp và tầm nhìn của đơn vị đấu thầu. Đồng thời giúp đỡ nhà lựa chọn cân nhắc, định vị được cần chọn đơn vị nào phù hợp với ngân sách họ đang có. Đồng thời nhà thầu cũng có thể thu lãi bằng việc bán nước, quầy đồ ăn tự động,… những hình thức thu nhập này nên được phản ánh trong ngân sách trong đề xuất event.

Bạn nên chuẩn bị Mục đích của hồ sơ event bởi tài liệu này có thể được xem bởi vì nhiều bên liên quan có tiềm năng khác nhau trong event.