Khái niệm: Nước rỉ rác (còn gọi là nước rác) gồm nước mưa và nước do phân huỷ rác thấm qua lớp rác của các ô chôn lấp, kéo theo các chất ô nhiễm chảy vào tầng đất ở dưới bãi chôn lấp. Nước rác trong bãi chôn lấp tạo điều kiện tốt về độ ẩm cho các quá trình hoá học và sinh học phân hủy rác trong bãi chôn lấp nhưng do chứa nhiều chất ô nhiễm nồng độ đậm đặc gây ô nhiễm các nguồn nước, đất mà nó chảy qua bơm vi sinh .

Nguồn phát sinh nước rác:
Nước sẵn có và tự hình thành khi phân huỷ rác hữu cơ trong bãi chôn lấp.
Mực nước ngầm có thể dâng lên vào các ô chôn rác.
Nước có thể rỉ vào qua các cạnh của ô rác.
Nước từ các khu vực khác chảy qua có thể thấm xuống ô chôn rác.
Nước mưa rơi xuống khu vực bãi chôn lấp rác trước khi được phủ đất và trước khi ô rác đóng lại.
Nước mưa rơi xuống khu vực bãi chôn lấp sau khi ô rác đầy .
Để đơn giản cho thi công, khi đào ô chôn lấp ta sử dụng lượng đất đào để làm đê bao, phần còn lại dùng để phủ trung gian. Theo tính toán thì lượng đất đào lên sau khi đã dùng để đắp đê bao thì không đủ để phủ trung gian và phủ bề mặt. Thời gian đầu khi vận hành ô thì đê bao có thể chưa đắp hoặc đắp với độ cao nhỏ, sau đó trong quá trình vận hành nâng dần độ cao của đê bao lên bằng độ cao thiết kế. Để đơn giản nhất có thể bạn có thể xem thêm các cách thức tại honto.vn

Chủ đề cùng chuyên mục: