"giá bán đầu cơ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tương đối tốn kém. Tuy nhiên việc đầu tư vun đắp mới chỉ là bước nền ban đầu. Công tác quan trọng không kém là công đoạn khai thác và vận hành hàng ngày. Chính Vì vậy dễ dàng xảy ra hiện trạng gặp các vấn đề có thể xảy ra khi vận hành và dưới đây là 1 số giải pháp giải quyết các vấm đề về vận hành hệ thống xử lý nước thải.
xử lý nước thải nhà máy
1. Lớp bùn phủ bị chảy ra ngoài theo loại thải, không còn bùn lắng.
– Do chất hữu cơ quá chuyên chở. Khắc phục: giảm vận tải lượng hữu cơ.
– Do pH rẻ. Khắc phục: thêm độ kiềm.
– Do sự vững mạnh của nấm sợi .Khắc phục: thêm dinh dưỡng, thêm chlorine hay peroxyde để tuần hoàn.
– Do thiếu hụt dinh dưỡng. Khắc phục: thêm dinh dưỡng.
– Do độc tính. Khắc phục: xác định nguồn, bổ sung tiền xử lý.
– Do thông khí quá phổ thông. Khắc phục: giảm thông khí trong khoảng thời kì lưu lượng thấp.
hai. Một lượng lớn những hạt rắn nhỏ rời khỏi bể lắng.
– Nguyên nhân: bùn cũ. Khắc phục: giảm tuổi bùn, gia nâng cao tốc độ chiếc thải.
– Nguyên nhân: sự hỗn loàn quá mức. Khắc phục: giảm sự hỗn loạn (kiểm soát thổi khí khi lưu lượng thấp).
3. Một lượng to những phân tử trong mờ, nhỏ rời khỏi bể lắng.
– Do tốc độ tăng trưởng của bùn. Khắc phục: tăng tuổi bùn.
– Do bùn hoạt tính mới, yếu. Khắc phục: giảm nước thải.
4. Bùn lắng rẻ, nhưng lại nổi lên bề mặt chỉ cần khoảng ngắn.
– Do sự khử nitrat hóa. Khắc phục: tăng tốc độ tuần hoàn, điều chỉnh tuổi bùn để tránh sự khử nitrat.

– Do thông khí quá mức. Khắc phục: giảm sự thông khí.
5. Các vi sinh vật trong bùn hoạt tính chết trong thời gian ngắn.
Do chiếc vào đựng các chất độc tính.
Khắc phục: tách bùn hoạt tính (nếu có thể). Tuần hoàn thành cả các chất rắn đang hiện diện. Ngưng cung ứng nước thải. Nâng cao tốc độ tuần hoàn. Bổ sung những chương trình tiền xử lý.
6. Bề mặt của bể hiếu khí bị bao phủ bởi lớp bọt nhờn, dày.
– Do bùn quá già. Khắc phục: giảm tuổi bùn. Nâng cao lượng nước thải, dùng các chất bơm kiểm soát bọt.
– Do quá phổ quát dầu và chất béo trong hệ thống. Khắc phục: nâng cao cường mẫu bỏ chất béo. Dùng những chất bơm kiểm soát bọt. Bổ sung những chương trình tiền xử lý.
– Do những vi khuẩn váng bám tạo bọt. Khắc phục: cái bỏ các vi khuẩn này.
vận hành hệ thống xử lý nước thải
7. Xuất hiện các đám bọt to trên bề mặt bể hiếu khí.
– Do bùn hoạt tính trẻ, lượng bùn ít. Khắc phục: tăng tuổi bùn, giảm cung cấp nước thải, sử dụng những chất bơm kiểm soát bọt.
– Do những chất gột rửa. Khắc phục: hạn chế những chất hoạt động bề mặt, sử dụng những chất bơm kiểm soát bọt."

https://www.ecobaent.vn/

Chủ đề cùng chuyên mục: