Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật đấu thầu 2013:
“Đấu thầu là quá trình chọn lựa nhà thầu để kí kết và thực hành hợp đồng cung cấp nhà cung cấp trả lời, dịch vụ phi tư vấn, sắm tìm hàng hóa, xây lắp; chọn lựa nhà đầu tư để kí kết và thực hành hợp đồng Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Dự án đầu tư có dùng đất trên hạ tầng bảo đảm khó khăn, công bằng, sáng tỏ và hiệu quả kinh tế.”

https://mytoan.com.vn/cac-hinh-thuc-phuong-thuc-lua-chon-nha-thau-xay-dung/
luật sư trả lời luật pháp về đấu thầu qua tổng đài
tương tự, có thể thấy, đấu thầu là công đoạn chủ đầu cơ chọn lựa nhà thầu đáp ứng những buộc phải của mình. Trong ấy, bên sắm sẽ tổ chức đấu thầu để bên bán (các nhà thầu) cạnh tranh nhau. chỉ tiêu của bên sắm là có được các hàng hóa và nhà cung cấp thỏa mãn các bắt buộc của mình về kĩ thuật, chất lượng và tầm giá phải chăng nhất. Mục đích của nhà thầu là giành được quyền phân phối tậu hàng hóa, nhà sản xuất ấy với giá đủ bù đắp các tầm giá đầu vào và đảm bảo mức lợi nhuận cao nhất có thể. như vậy, bản chất của đấu thầu đã được phường hội thừa nhận như 1 sự cạnh tranh lành mạnh để được thực hành một việc nào đấy, một buộc phải nào đó.
Đấu thầu tiếng Anh là gì?
Đấu thầu tiếng Anh là: Bid
Đặc điểm của đấu thầu
Thứ nhất: Đấu thầu là 1 hoạt động thương nghiệp. Trong ấy bên dự thầu là các thương lái có đủ điều kiện và tiêu chí mà bên dự thầu hướng tới là lợi nhuận, còn bên mời thầu là xác lập được hợp đồng tậu bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ với các điều kiện rẻ nhất cho họ.
Thứ hai: Đấu thầu là 1 công đoạn tiền giao kèo. Hoạt động đấu thầu luôn gắn với quan hệ sắm bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Trong nền kinh tế đấu thầu không diễn ra như một hoạt động độc lập, nó chỉ xuất hiện khi con người có nhu cầu tìm tậu hàng hóa và dùng nhà sản xuất. Mục đích rốt cuộc của đấu thầu tà tà giúp bên mời thầu kiếm tìm ra chủ thể có khả năng cung ứng hàng hóa, dịch vụ với chất lượng và giá cả phải chăng nhất. Sau khi quá trình đấu thầu hoàn tất, người trúng thầu sẽ cùng với người doanh nghiệp đấu thầu thương lượng, để kí hợp đồng tìm bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ hay xây lắp Dự án.
Thứ ba: Chủ thể tham dự quan hệ đấu thầu hàng hóa, nhà sản xuất. Theo Luật thương mại 2005, trong hoạt động đấu thầu có thể xuất hiện bên thứ ba như những công ty giải đáp giúp lập giấy tờ mời thầu, chuyên gia giúp đỡ, Tìm hiểu hồ sơ dự thầu. Không những thế đây là hoạt động không qua trung gian, không có thương nhân làm cho nhà sản xuất đấu thầu hàng hóa, nhà cung cấp cho lái buôn khác nhận thù lao. khi mà đấy, Luật đấu thầu 2013 đã quy định thêm về đơn vị đấu thầu giỏi bao gồm đại lí đấu thầu, đơn vị sự nghiệp được có mặt trên thị trường và chức năng thực hiện đấu thầu nhiều năm kinh nghiệm.Việc có mặt trên thị trường và hoạt động của đại lí đấu thầu thực hiện theo quy định của luật pháp về công ty. Quan hệ đấu thầu luôn được xác lập giữa 1 bên mời thầu và đa dạng bên dự thầu. Nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ như trong trường hợp chỉ định đầu cơ.

Chủ đề cùng chuyên mục: