Văn phòng đại diện hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp mẹ ở nước ngoài, thay doanh nghiệp mẹ thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thông tin, thúc đẩy sự hợp tác. Thành lập văn phòng đại diện là một thủ tục hành chính được pháp luật Việt Nam quy định, doanh nghiệp nước ngoài khi muốn thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam trước hết cần phải tìm hiểu pháp luật, quy trình, thủ tục thành lập, dặt biệt là các thủ tục về hồ sơ thành lập văn phòng đại diện nước ngoài. Nhưng làm sao để thành lặp văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam đang trở thành vấn đề gặp nhiều khó khăn cho các chủ dầu tư. Một trong những giải pháp đó là thuê các công ty Luật có cung cấp dịch vụ thành lập văn phòng đại diện nươc ngoài để đại diện doanh nghiệp thành lập văn phòng. Vậy Làm sao để thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam ?
1 Điều kiện thành lập công tyCăn cứ theo Điều 7 Nghị định 07/2016/NĐ-CP để thành lập được văn phòng đại diện thì các công ty nước ngoài cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
– Là công ty được thành lập và đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài (pháp luật của quốc gia tham gia điều ước quốc tế có Việt Nam là thành viên hoặc đã được quốc gia đó công nhận). Trường hợp không thuộc quốc gia tham gia thì phải được Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành chấp thuận.
– Kể từ ngày đăng ký thành lập, công ty đã hoạt động được ít nhất là 01 năm.
– Tính từ ngày nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài, thời hạn hoạt động trên Giấy chứng nhận kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương của doanh nghiệp còn ít nhất 01 năm (nếu có quy định).
– Mục đích thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện đảm bảo phù hợp với các cam kết trong Điều ước quốc tế. Trường hợp mục đích khác cam kết trong Điều ước quốc tế thì phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.
2. Trường hợp không được phép thành lập
Dù đáp ứng đủ các điều kiện để cấp phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài, tuy nhiên theo quy định tại Điều 14 Nghị định 07/2016/NĐ-CP thì công ty nước ngoài vẫn không được phép thành lập văn phòng đại diện trong một số trường hợp, cụ thể:
- Công ty đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong thời gian 02 năm, tính từ ngày công ty bị thu hồi giấy phép thành lập.
-Vì lý do khách quan như quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng nên hạn chế thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài. Và một số trường hợp khác mà pháp luật có quy định.


3 Thời gian thành lập văn phòng đại diện
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, sau khi công ty, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện, sau khoảng 5 ngày làm việc, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện. Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải thông báo kết quả 7 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ pháp luật đã quy định.

https://www.htc-law.com/tu-van-dau-tu/tu-van-thanh-lap-van-phong-dai-dien-cong-ty-nuoc-ngoai,230.html


xem thêm tại htc-law.com