Ưu nhược điểm của những hình thức doanh nghiệp
Doanh nghiệp cổ phần
Ưu điểm
 • Chế độ bổn phận của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn; các cổ đông chỉ chịu bổn phận về nợ; các trách nhiệm tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của những cổ đông không cao;
 • Cơ cấu nguồn vốn của công ty cổ phần hết sức linh động tạo điều kiện nhiều người cùng góp tài chính vào công ty;
 • Khả năng huy động vốn của doanh nghiệp cổ phần cực kỳ cao thông qua việc phát hành cổ phần chào bán hay cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần;
 • Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối đơn giản dàng; vì thế phạm vi đối tượng được tham dự doanh nghiệp cổ phần là vô cùng rộng; ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của doanh nghiệp cổ phần.

Nhược điểm
 • Việc rà soát và điều hành doanh nghiệp cổ phần cực kỳ phức tạp do số lượng các cổ đông có thể cực kỳ lớn; có khá nhiều người không hề quen biết nhau; thậm chí có thể có sự phân hóa thành những nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích;
 • Việc thành lập và kiểm tra công ty cổ phần cũng phức tạp hơn những loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của luật pháp, đặc biệt về chế độ vốn, Kế toán.
 • Góp vốn trong vòng 90 ngày từ khi ngày cấp DKKD.
 • Chỉ những cổ đông sáng lập mới hiển thị thông tin trên hệ thống đăng ký công ty quốc gia (nếu có sự chuyển nhượng cổ đông thì cổ đông sáng lập vẫn còn tên trên đăng ký kinh doanh; không có bị mất đi dù chuyển nhượng hết vốn). Những cổ đông góp nguồn vốn chuyển nhượng cho nhau không phải thực hiện hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký công ty chỉ thực hiện ở nội bộ doanh nghiệp.
 • Đối với doanh nghiệp cổ phần khi chuyển nhượng cổ đông bị áp thuế thu nhập cá nhân theo chuyển nhượng chứng khoán là 0,1% (dù công ty không lãi) vẫn bị áp mức thuế thu nhập cá nhân này.

>>> Tham khảo: Chi phí thành lập công ty CPCông ty trách nhiệm hữu hạn
Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
 • Ưu điểm:
  • Do có tư cách pháp nhân nên những thành viên công ty chỉ trách nhiệm về những hoạt động của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho chủ sở hữu
  • Chủ sở hữu doanh nghiệp có toàn quyền quyết định mọi vấn đề có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Nhược điểm:
  • Doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh;
  • Việc huy động tài chính của doanh nghiệp bổn phận hữu hạn bị ngăn chặn do chỉ có 1 thành viên và không quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu
  • Thời gian góp vốn của công ty bị rút ngắn xuống còn 90 ngày (Luật doanh nghiệp 2014).

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
 • Ưu điểm:
  • Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số nguồn vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;
  • Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không có nhiều; những thành viên thông thường là người quen biết, an toàn nhau; nên việc kiểm soát, điều hành doanh nghiệp không quá phức tạp;
  • Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư thuận tiện kiểm soát được việc đổi thay các thành viên, giảm thiểu sự thâm nhập của người lạ vào doanh nghiệp.
 • Nhược điểm:
  • Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là công ty tư nhân hay công ty hợp danh;
  • Việc huy động nguồn vốn của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn bị giảm thiểu do không quyền phát hành cổ phiếu.
  • Thời gian góp nguồn vốn của công ty TNHH bây giờ cũng như doanh nghiệp cổ phần; doanh nghiệp TNHH 1 thành viên là 90 ngày tính từ lúc ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Truy cập trang chủ Hoàn Cầu để biết thêm nhiều thông tin chi tiết: https://doanhnghiephoancau.wixsite.com/monsite