Một trong những khu vực sản xuất thủy sản hàng đầu của Trung Quốc đang bắt tay vào một dự án đầy tham vọng để thử nghiệm nuôi trồng thủy sản ngoài khơi tích hợp với các trang trại gió.


Tại một cuộc họp báo của chính phủ để khởi động: "Dự án xây dựng chương trình thí điểm toàn diện nông nghiệp hiện đại của tỉnh Sơn Đông, một số quan chức của Sở Nông nghiệp và Cục Hải Dương tỉnh tuyên bố họ sẽ xây dựng 83 trang trại cá - gió trên diện tích 60.000 ha - 32 trong số đó sẽ là cấp độ quốc gia và biến Shandong trở thành tỉnh đứng đầu trong các cơ sở như vậy. Tag: may thoi khi

Chúng tôi sẽ đánh giá tác động của tuabin đối với các trang trại nuôi cá và cả đối với đa dạng sinh học ở biển, xem liệu các ngư trường và trang trại gió ngoài khơi có thể cùng tồn tại hay không.

Theo Fu, việc xây dựng trên trang trại cá - gió sẽ bắt đầu vào nửa đầu năm 2019 và sẽ hoàn thành vào năm 2021. Tag: canh quat oxy

Các địa điểm Sơn Đông sẽ đóng vai trò là mô hình cho sự phát triển tương tự trong tương lai dọc theo bờ biển của Trung Quốc, Wang Deng Qi, phó cục trưởng Bộ Nông nghiệp tỉnh, cho biết, 83 trang trại cá gió đại dương đang được cài đặt và sẽ sử dụng công nghệ hiện đại như big data và cảm biến từ xa. Theo cách này, chúng tôi có thể cải thiện khả năng quản lý và hiệu quả của nuôi cá ngoài khơi.

Wang cũng chỉ ra những thách thức đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản ngoài khơi bao gồm công nghệ phi tiêu chuẩn và kỹ năng thấp.

Nguồn: 2lua.vn/article/trung-quoc-thu-nghiem-cac-trang-trai-gio-ca-ngoai-khoi-5e4b3d6c425cc5667d4048a6.html