Phần mềm kế toán DX

Hiện nay, các ngành dịch vụ tại Việt Nam đang ngày càng phát triển, dẫn đến những yêu cầu quản trị doanh nghiệp dịch vụ ngày càng cao. Tài chính kế toán là một trong những mảng đầu tiên được đa phần các doanh nghiệp lựa chọn để áp dụng phần mềm. Với ngành du lịch khách sạn đang được đầu tư mạnh vì vậy việc quản lý các chi phí bắt đầu có những yêu cầu chặt chẽ hơn. Phần mềm kế toán khách sạn cần giải quyết được các bài toán khó từ ngành này như:

  • Các chi phí thu mua vật dụng trong khách sạn
  • Kiểm soát số lượng tồn kho
  • Quản lý các chi phí hoạt động của khách sạn theo từng bộ phận
  • Lưu trữ các hóa đơn chứng từ chi tiết từ các hoạt động của khách sạn
  • Kiểm kê các tài sản cố định về những thay đổi theo thời gian định kỳ
  • Quản lý công nợ để thanh toán cho các nhà cung cấp
  • Hỗ trợ tính giá thành cho các dịch vụ
Các số liệu được phần mềm kế toán khách sạn xử lý nhanh chóng với độ chính xác cao từ đó giúp các kế toán tiết kiệm được thời gian và công sức trong các kỳ quyết toán thuế. Ngoài ra, việc tổng hợp các số liệu khi sử dụng phần mềm kế toán sẽ linh hoạt hơn. Các kế toán lựa chọn các mốc thời gian và phần mềm sẽ đưa ra những báo cáo tổng hợp chi tiết mà không mất thời gian tổng hợp lại nếu có thay đổi số liệu.

Phần mềm quản trị tài chính kế toán DX, cung cấp đầy đủ các phân hệ phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Các doanh nghiệp khi lựa chọn phần mềm được phát triển từ nhà cung cấp uy tín như DigiNet sẽ đảm bảo được các quyền lợi cũng như nâng cao tỷ lệ triển khai thành công phần mềm.


Không chỉ giúp xử lý các số liệu và hỗ trợ đầy đủ nghiệp vụ kế toán, phần mềm DX còn cung cấp báo cáo đa chiều, phân tích số liệu. Các nhà lãnh đạo có thể nhìn nhận được thực trạng doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất và đưa ra quyết định nhanh chóng và kịp thời

Xem thêm: phần mềm kế toán quản lý nhà hàng