Với mắt chưa được đào tạo, nó có thể trông giống như ống xả xe hơi chỉ là những ống kim loại phát ra khí từ động cơ của bạn ra ngoài khí quyển. Trong khi đó là một trong những chức năng chính của...