Dinh dưỡng là sự phân phối các chất cần yếu (theo dạng thức ăn) cho những tế bào & những sinh vật để tương trợ sự sống. Nó gồm có các chuyển động dùng uống; tiếp nhận, vận chuyển và sử dụng những...